Algemene voorwaarden

*De cursist dient gedurende de gehele cursus fysiek aanwezig te zijn

*Accreditatie wordt door GHION verzorgd indien de presentielijst door cursist is getekend en het accreditatienummer vermeld is.

*Privacygegevens van de cursist worden niet voor andere doeleinden dan accreditatie gebruikt, tenzij er toestemming gevraagd en vervolgens verleend is

*GHION verzorgt het benodigde cursusmateriaal

*Indien een docent verhinderd is zorgt GHION voor adequate vervanging, zodat in principe doorgang van de cursus plaats kan vinden.

*Mocht er onverhoopt voor 1 van beide partijen een geldige reden zijn waarom de cursus op geplande datum geen doorgang kan vinden, dan zal er in overleg een nieuwe datum gepland worden

*Indien de cursist binnen 6 weken voor de geplande cursusdatum annuleert, is restitutie van het cursusbedrag niet meer mogelijk

*Indien de cursist langer dan 6 weken voor de geplande cursusdatum de cursus annuleert, vindt restitutie plaats van 80% van het cursusbedrag

*GHION stuurt 6 weken voor aanvang van de geplande cursusdatum, digitaal ,indien van toepassing, de voorbereidende opdracht naar de cursist, zodat zij zich tijdig en voldoende kan voorbereiden

*De cursusplaats is pas definitief na betaling. Je ontvangt automatisch de factuur

*GHION verzorgt de evaluatie voor de desbetreffende beroepsvereniging en continue verbetering van de cursus

*Cursusmateriaal waaronder ook de hand-out, mag niet zonder toestemming van GHION gekopieerd en/of voor andere doeleinden gebruikt worden

*Ten aller tijde geldt de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na aanmelding

*Indien de cursus niet naar tevredenheid van cursist verlopen is dan graag binnen 14 dagen na de cursus contact opnemen per mail of telefonisch.

*Bij restitutie zal het bedrag binnen 30 dagen teruggestort worden.

*Op de klacht wordt binnen 14 dagen schriftelijk/ per mail gereageerd en wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

 De klachtencommissie, bestaande uit de heer A. van Osta en mevrouw J. de Bruijn (zij zijn de onafhankelijke derde), zal de klacht in behandeling nemen en binnen 30 dagen na ontvangst de klacht afhandelen.

  Indien langere tijd noodzakelijk is om onderzoek te doen zullen zij de klager binnen 14 dagen in kennis stellen met toelichting van dit uitstel.

  Tevens wordt er een indicatie gesteld waarbinnen men uitsluitsel kan geven. De uitslag van de klachtencommissie is bindend. Na  afhandeling van de klacht zal deze nog 1 jaar bewaard worden.

Schuiven naar boven