In company cursussen

In company cursussen

Accreditatie KNOV : 4,5 punten (Categorie B)

Duur cursus : 4 uur + voorbereidende opdracht : 0,5 uur

Gedurende de cursus leer je op een vernieuwende en gestructureerde manier naar de zwangere, barende en kraamvrouw te kijken en te handelen. De cursus bestaat uit een voorbereidende opdracht, korte theoretische introductie en oefenen door middel van scenariotraining.

Deze cursus is bedoeld als een eye-opener waarbij de principes van de ambulance verpleegkundigen, POET (Pre-hospital Obstetric Emergencies Training) en MOET (Managing Obstetric Emergencies and Trauma) worden gebundeld tot één geheel. Hierdoor spreekt een ieder die zorg draagt voor de (aanstaande) moeder, dezelfde taal en leer je als verloskundige breder te kijken wat leidt tot betere zorg.

Deze cursus biedt een basis voor trainingen op VSV niveau.

Deze training kan gecombineerd worden met de cursus reanimatie natte neonaat.

Accreditatie KNOV : 2 punten (Categorie B)

Duur cursus: 2 uur

In deze cursus wordt dieper in gegaan op de theorie met betrekking tot de fysiologie van de transitie van de pasgeborene en welke problematiek hierbij kan ontstaan. Door middel van scenariotraining wordt geoefend in het beademen en geven van hartmassage bij een natte neonaat. Met extra aandacht voor airwaymanagement. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een reanimatiepop met skillguide en de (eigen) beademingsmaterialen van de 1e lijns verloskundige.

Het doel is om meer inzicht te verkrijgen in de fysiologie en pathologie van de transitie van de pasgeborene en hier adequaat op kunnen anticiperen. Ook de overdracht volgens de SBARR en verslaglegging wordt hierbij behandeld.

Accreditatie KNOV : 4 punten (Categorie B)

Accreditatie KCKZ : 4 punten (Categorie C)

Duur cursus : 4 uur

In deze cursus train je samen met de kraamverzorgenden diverse scenario’s van de acute verloskunde. De nadruk ligt op de gestructureerde aanpak, communicatie, samenwerking, taakverdeling en overdracht. Bij voorkeur deelnemende kraamverzorgenden en verloskundigen uit dezelfde regio.

Aan het eind van deze cursus kun je als verloskundige en kraamverzorgende op een gestructureerde en veilige manier samenwerken tijdens een acute situatie.

Accreditatie KCKZ : 2 punten (Categorie C)

Duur cursus : 2 uur

In deze cursus wordt dieper in gegaan op de theorie met betrekking tot de fysiologie van de transitie van de pasgeborene en welke problematiek hierbij kan ontstaan. Daarnaast wordt behandeld hoe de kraamverzorgenden kan ondersteunen bij een slecht kind of een reanimatie ‘natte neonaat’. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een reanimatiepop en de beademingsspullen van de verloskundige.

Het doel is om meer inzicht te verkrijgen in de fysiologie van de transitie van de pasgeborene en wat de taken van de kraamverzorgenden kunnen zijn in een reanimatiesetting. Hier wordt onder andere de overdracht volgens de SBARR behandeld.

Accreditatie KCKZ : 2 punten (Categorie A)

Duur cursus : 2 uur

In deze cursus worden de onderwerpen pre-eclampsie, fluxus, schouderdystocie, stuitbevalling, uitgezakte navelstreng en reanimatie natte pasgeborene behandeld met de bijbehorende theorie.

Deze cursus is bedoeld om inzicht te verkrijgen in acute situaties in zowel een thuissituatie als in een poliklinische setting. Hierbij wordt informatie verkregen door theorie, scenariotrainingen en casussen uit de praktijk.

Deze cursus kan ook online (incompany) geboekt worden.

Accreditatie KCKZ : 3 punten (categorie A)

Duur cursus : 3 uur

In deze cursus worden verschillende casussen interactief behandeld, waarbij zich verschillende problematiek voordoet. Denk hierbij aan sepsis, problematiek bij het kind of overmatig bloedverlies in het kraambed.

Deze cursus is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de klachten die een pasgeborene of een kraamvrouw kan afgeven, wat er uitgevraagd/onderzocht kan worden en hoe de overdracht volgens de SBARR naar de verloskundige of andere zorgverlener verloopt.

Deze cursus kan ook (in company) online gevolgd worden.

Accreditatie KCKZ : 2 punten (Categorie B)

Duur cursus : 1,5 uur + voorbereidende opdracht 0,5 uur

Deze cursus behandelt de inleiding en basis voor het handelen volgens de ABCDEF-structuur. Deze structuur biedt je een houvast om logisch en vlot te handelen in alle (acute) situaties. Ook de overdracht volgens ISBARR komt uitgebreid aan bod. De cursus is interactief met sprekende voorbeelden uit de praktijk.

Na deze cursus ben je in staat om de structuur te begrijpen en te gaan toepassen in de praktijk.

Deze cursus kan ook online (incompany) geboekt worden.

Bovenstaande trainingen doen we in company, bij jullie op locatie. De prijzen voor dit soort trainingen zijn afhankelijk van meerdere factoren en daarom zijn ze alleen beschikbaar op aanvraag. Wil je liever een individuele training volgen? Klik hier.

Schuiven naar boven