Algemene cursusvoorwaarden

De cursus wordt gegeven volgens afspraak en voorwaarden zoals hieronder vermeld en volgens offerte.

*Accreditatie zal door GHION verzorgd worden mits de aanvrager een getekende presentielijst met registratienummers en handtekeningen van de cursisten aanlevert.

*Privacygegevens van cursisten en kraamzorgorganisatie zullen niet voor andere doeleinden dan accreditatie, gebruikt worden tenzij er toestemming gevraagd en vervolgens verleend is

*De cursus vindt op locatie plaats

*De kosten voor eventuele huur van de ruimte, zijn voor de aanvrager

*Ook overige kosten zoals koffie/thee/parkeerkosten voor instructeurs et cetera, zijn voor de aanvrager

*De cursus vindt plaats op de geplande datum en locatie

*De cursus wordt gegeven met het maximaal aantal personen zoals vermeld en afgesproken

*De cursus wordt gegeven met het aantal docenten zoals vermeld en afgesproken

*GHION verzorgt het benodigde cursusmateriaal

*Indien een docent verhinderd is zorgt GHION voor adequate vervanging, zodat doorgang van de cursus in principe plaats kan vinden.

*Mocht er onverhoopt voor 1 van beide partijen een reden zijn waarom de cursus op geplande datum geen doorgang kan vinden dan zal er in overleg een nieuwe datum gepland worden

*Indien de aanvrager binnen 6 weken voor de geplande cursusdatum, de cursus laat vervallen, is betaling van het volledige cursusbedrag, verplicht

*Indien de aanvrager langer dan 6 weken voor de geplande cursusdatum de cursus laat vervallen, vindt restitutie plaats van 90% van het cursusbedrag

*GHION stuurt 6 weken voor aanvang van de geplande cursusdatum, digitaal ,de uitnodiging (en indien van toepassing, de voorbereidende opdracht ) naar de aanvrager

*De aanvrager zorgt voor de verdeling van de cursisten en het doorsturen van bovenstaande, naar cursisten zodat zij zich tijdig en voldoende kunnen voorbereiden.

*De factuur dient voor aanvang van de cursus betaald te zijn en wordt digitaal verstuurd

*GHION verzorgt de evaluatie. Desgewenst kan de aanvrager deze kopiëren voor eigen administratie

*Cursusmateriaal waaronder ook de hand-out, mag niet zonder toestemming van GHION gekopieerd en/of voor andere doeleinden gebruikt worden

*Ten aller tijde geldt de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na aanmelding

*Indien de cursus niet naar tevredenheid van aanvrager verlopen is dan graag binnen 14 dagen na de cursus contact opnemen per mail of telefonisch.

*Bij restitutie zal het bedrag binnen 30 dagen teruggestort worden.

*Op de klacht wordt binnen 14 dagen schriftelijk/ per mail gereageerd en wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

 De klachtencommissie, bestaande uit de heer A. van Osta en mevrouw J. de Bruijn (zij zijn de onafhankelijke derde), zal de klacht in behandeling nemen en binnen 30 dagen na ontvangst de klacht afhandelen.

  Indien langere tijd noodzakelijk is om onderzoek te doen zullen zij de klager binnen 14 dagen in kennis stellen met toelichting van dit uitstel.

  Tevens wordt er een indicatie gesteld waarbinnen men uitsluitsel kan geven. De uitslag van de klachtencommissie is bindend. Na  afhandeling van de klacht zal deze nog 1 jaar bewaard worden.

Schuiven naar boven